How can we help?
< All Topics
Print

คู่มือการใช้งาน

Inventory Management

ในหน้านี้จะสามารถดูในส่วนของราคา, ข้อกำหนด/เงื่อนไข, ข้อมูลห้องว่าง, ประเภทห้องพักและเรทแพลน

Inventory Management Overview

จะแสดงตามลำดับดังนี้

 • Room Types: คือประเภทห้องพักที่เปิดขายบน OTA เช่น Double Room, Family Room
 • Room Rates: ราคาขายในแต่ละประเภทห้องพักและเรทแพลน เช่น Double / Best Available Rate
 • Channel Rates: เมื่อราคาห้องพักถูกจับคู่กับ Channel (OTA) เรียบร้อยแล้ว จะสามารถดูราคาที่ส่งไปที่ Channel ได้ที่เมนูนี้

วิธีไปยังเมนู Inventory Grid

 

สามารถไปยังเมนูได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ใช้ตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่
 2. ใช้ลูกศรเพื่อไปยังช่วงวันที่ถัดไป

Inventory Shortcodes:

เมนูนี้จะมี shortcodes (อักษรย่อแสดงความหมายต่างๆ) ในปฏิทิน เช่น

โค้ดทั่วไป:

 • RATE – This is the Rate/Price 
 • MSA – Minimum Stay Arrival
 • AVL – Availability (How many rooms/units left)
 • SS – Stop Sell Restriction
 • MXS – Maximum Stay Restriction
 • CTA – Closed to Arrival
 • CTD – Closed to Departure

โค้ดพิเศษ:

 • COB – Count of bookings made on that room rate
 • AVO – Availability Offset
 • MAL – Maximum Availability
 • MSL – Maximum Sell
 • AVL – Availability of room rate

การอัปเดตราคาและจำนวนห้องพัก

หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในตาราง สามารถคลิกบนตารางหรือคลิกแล้วลากตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับ 3 วัน
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับ 3 วัน

หลังจากที่คลิกที่ตาราง จะแสดงหน้าต่างนี้:

หลังจากคลิกบนตารางในเมนู inventory
หลังจากคลิกบนตารางในเมนู inventory

จากนั้นสามารถตรวจสอบวันที่ที่ถูกต้องและป้อนค่าใหม่ลงไป เมื่ออัปเดตตารางเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการบันทึกหรือรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงได้

Bulk Update

จะเป็นวิธีสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำนวนมาก สามารถเลือกการเปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลาและเลือกวันในสัปดาห์ได้

หน้าต่างของ Bulk Update
หน้าต่างของ Bulk Update
 • Affected Dates: สามารถเลือกระยะเวลามากกว่า 1 วันหรือเพิ่มช่วงระยะเวลาได้หลายรายการ
 • Affected Restrictions: เลือกสิ่งที่ต้องการอัปเดตหรือสามารถเลือกการอัปเดตมากกว่าหนึ่ง และทำการอัปเดตพร้อมกันได้
 • Affected Rooms: สามารถค้นหาประเภทห้องพักและเรทแพลนโดยใส่ข้อความบน Search ข้อความจะแสดงสิ่งที่ตรงกับการค้นหา หรือสามารถเลือก Select all Rates หรือเลือกบางประเภทห้องพักและบางเรทแพลนที่ต้องการอัปเดต

จากนั้นกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล

ตัวอย่างของการทำ bulk update
ตัวอย่างของการทำ bulk update

Bookings Management

ฟังชั่นนี้จะแสดงการจองทั้งหมด และสามารถค้นหาการจองได้โดยนำหมายเลขการจองใส่ในช่องค้นหา 

View Booking

คลิกคำว่า “view” เพื่อดูการจอง แถบด้านข้างจะแสดงรายละเอียดการจอง

Booking Details

 

ตัวอย่าง Booking Details
ตัวอย่าง Booking Details
 • Status: สถานะการจองจะแสดงทั้งหมด 3 สถานะ คือ New, Modified และ Cancelled
 • Source / OTA: ชื่อของ OTA เช่น booking.com, expedia
 • Channel: ชื่อของ Channel ที่สามารถกำหนดเองและสามารถแก้ไขได้ ชื่อของ Channel
 • Reservation ID: หมายเลขการจองใน Channel Manager
 • OTA Reservation ID: หมายเลขการจองที่มาจาก OTA
 • Booked at: วันที่ทำการจอง
 • Property: ชื่อของที่พัก
 • RUID: รหัสภายในสำหรับ booking.com (อาจถูกลบออกในภายหลังโดยผู้ดูแลระบบ)
รายละเอียดของการเช็คอิน
รายละเอียดของการเช็คอิน

รายละเอียดของลูกค้า
ภาพตัวอย่างรายละเอียดของลูกค้า

รายละเอียดของลูกค้าที่ทำการจอง (ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับว่า OTA จะส่งข้อมูลเข้ามาให้มากน้อยเพียงใด)

ตัวอย่างรายละเอียดการจอง
ตัวอย่างรายละเอียดการจอง

รายละเอียดราคาและรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการจอง

 • Price Breakdown – จะแสดงราคาสำหรับแต่ละวันที่จอง หากมีโปรโมชั่นก็จะแสดงที่นี่ด้วย
 • Guests – ชื่อของลูกค้าที่ทำการจอง
 • Occupancy – จำนวนผู้เข้าพัก
 • Meal Plan – มื้ออาหารที่ทำการจอง
 • Smoking – ห้องพักที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ /ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
 • Policies – นโยบายของการเข้าพัก
 • Cancellation policy – นโยบายการยกเลิกการจอง
ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต
ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต
 • Card Type – ประเภทของบัตรเครดิต เช่น Visa, Mastercard หรือ Amex
 • Card Number – หมายเลขบัตรเครดิต
 • Expiration Date – วันที่บัตรหมดอายุ
 • Cardholder Name – ชื่อผู้ถือบัตร
 • CVV / CVC – สิ่งนี้จะแจ้งให้ทราบ ถ้าหากมีการใส่ข้อมูลมา
 • Is Virtual – สิ่งนี้จะแสดงว่าบัตรเป็น virtual card หรือไม่
 • Notes – หมายเหตุต่างๆจากลูกค้าหรือ OTA 
 • Booking Expenses – จะแสดงยอดรวมทั้งหมดของการจอง

Revisions

 

สามารถดูรายละเอียดก่อนหน้าของการจองได้ที่นี่เมื่อมีการแก้ไขหรือยกเลิก และสามารถดูเวลาของการแก้ไขแต่ละครั้งได้

Availability Modifiers

การตั้งค่าพิเศษบางอย่างจะที่จะส่งผลต่อจำนวนห้องของเรทแพลน

Max Sell

การตั้งค่านี้จะปิดการขายของเรทแพลนนั้นเมื่อมีจำนวนการจองถึงจำนวนที่กำหนด

ตัวอย่าง: ทำการตั้งค่าไว้ 1 การจองสำหรับเรทแพลน Booking.com เมื่อมีการจอง 1 จองเกิดขึ้นในเรทแพลนนี้ จะมีการหยุดการขายบน Channel นั้นและปิดการขายไปทันที 

กรณีใช้งาน:

 • เมื่อคุณต้องการจำกัดการขายบนช่องทางการขายที่มีราคาแพงกับคอมมิชชั่นสูง
 • เมื่อคุณมีราคาพิเศษและต้องการจำนวนการจองสูงสุดต่อวันเท่านั้น

Max Availability

การตั้งค่านี้จะจำกัดจำนวนห้องของเรทแพลน

ตัวอย่าง: ถ้าหากคุณมี 10 ห้องและตั้งค่าจำนวนสูงสุดที่ 5 ห้อง Channel จะแสดงห้องพักว่างเพียง 5 ห้องเท่านั้นแม้ว่าคุณจะมีห้องพักทั้งหมด 10 ห้องก็ตาม

ถ้าหากมีการจองห้องพักหนึ่งห้องและขณะนี้เหลือ 9 ห้อง Channel จะยังคงได้รับการอัปเดตเป็น 5 ห้อง  ซึ่งมันจะทำงานในลักษณะนี้จนกว่าจำนวนห้องว่างจะน้อยกว่าจำนวนห้องสูงสุดที่มีอยู่ จากนั้นจึงจะทำงานตามปกติ

กรณีใช้งาน:

 • ต้องการจำกัดจำนวนห้องว่างเพื่อไม่ให้จองเป็นกลุ่มใหญ่
 • ต้องการจำกัดห้องว่างเพื่อให้ห้องถูกค้นหายากมากขึ้นใน Channel

Availability Offset

การตั้งค่านี้ใช้ในกรณีที่ต้องการลบจำนวนห้องว่างออกจากจำนวนห้องว่างตามจริงในบาง Channel (ไม่จำเป็นต้องป้อนเครื่องหมายลบ) 

ตัวอย่าง: หากคุณตั้งค่า “2” เป็น offset และคุณมี 10 ห้องเป็น Double room ทั้งหมด ในระบบจะคำนวนเป็น 10 – 2 = 8 ห้องที่จะขายได้ และเมื่อจำนวนห้องพักถูกจองไปจนเหลือ 2 ห้อง จำนวนห้องที่ถูกส่งไปขายจะกลายเป็น 0 ห้อง (2 – 2 = 0)

กรณีใช้งาน:

 • เมื่อต้องการหยุดให้จำนวนห้องว่างกับบาง Channel ที่มีคอมมิชชั่นสูงเมื่อเหลือห้องพักเพียงไม่กี่ห้อง
 • ต้องการให้ห้องว่างสุดท้ายกับ Channel ที่เลือก เช่นเฉพาะบาง Channel หรือเหลือห้องไว้ขายให้ลูกค้าที่จองตรงกับโรงแรม

 

Table of Contents